UV Printing คืออะไร ?

การพิมพ์แบบ UV Direct หรือ Flatbed Printing หรือ Direct to Substrate Printing เป็นเทคนิคการพิมพ์โดยตรงบนวัตถุ แทนที่จะเป็นแผ่นกระดาษหรือไวนิลที่เรียบ จำเป็นต้องใช้หมึก UV พิเศษที่สามารถแห้งได้ด้วยแสงยูวี เทคโนโลยี UV นี้ช่วยให้สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวที่แตกต่างกันได้หลายประเภทเช่นพลาสติก อะคริลิค โลหะ ไม้ กระดาษแข็ง และเซรามิค หมึกที่ผ่านรังสี UV ยังทนทานต่อสภาพอากาศและมีความต้านทานต่อการซีดจาง

การพิมพ์ UV ช่วยให้เราสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานทั้งภายในและภายนอก สามารถพิมพ์งานในรูปแบบนูน 3D ได้ โดนการพิมพ์หมึกสีขาวและใสเพื่อสร้างพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ หรือ พิมพ์วานิชเฉพาะจุด (Spot UV) เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้ชิ้นงาน และเพิ่มมูลค่าของสินค้าอีกด้วย

บริการของเรา

รับจ้างพิมพ์ภาพ โลโก้ เครื่องหมายต่างๆ ลงทุกวัสดุ และผลิตสิ่งพิมพ์ โฆษณา งานโรงพิมพ์ทุกชนิด สามารถส่งสินค้าหรือวุสดุที่ต้องการมาให้เราพิมพ์ได้ รองรับการพิมพ์จำนวนมาก ทดสอบจนกว่าลูกค้าทุกท่านจะพอใจ

Scroll to Top